Czytaj więcej...W lipcu 1964 r. odbyły się powiatowe imprezy i uroczystości z okazji XX-lecia PRL. Obchody zainaugurowała uroczysta akademia, która odbyła się w Domu Kultury 21 lipca 1964 r. W dniach 21-23 lipca 1964 r. na terenie Miejskiego Targowiska czynna była wystawa rolnicza. Natomiast w dniach 21-28 lipca 1964 r. w miejskiej sali sportowej wystawiały się rawickie zakłady przemysłowe i usługowe. 21 lipca 1964 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 4, a 22 lipca 1964 r. na rynku miejscowa jednostka OSP otrzymała sztandar.

  Czytaj więcej...

  15 września 2002 r. w Domu Kultury odbył się XVII Rejonowy Dzień Pszczelarza, w czasie którego rawiccy pszczelarze obchodzili 150-lecie Koła Pszczelarzy w Rawiczu. Liczącą półtora wieku historię rawickiego Koła Pszczelarzy, najstarszego w Wielkopolsce, przedstawił jego ówczesny prezes - Czesław Szwarczyński, który był też autorem okolicznościowego wydawnictwa pt.: „Historia i dzień dzisiejszy pszczelarstwa w Rawiczu”.

  Czytaj więcej...

  Pierwszy Maja 1963 r. w Rawiczu nie był typowym świętem majowym jakie co roku obchodzono w latach „słusznie minionych”. Oprócz typowej manifestacji pierwszomajowej, w tym dniu na rynku Wielkopolska Jednostka KBW nr 4 w Rawiczu otrzymała sztandar.

  Czytaj więcej...

  Panorama Rawicza przedstawiona we wcześniejszym artykule, została zakupiona przeze mnie na aukcji antykwarycznej w 2001 r. i po zeskanowaniu przekazałem ją do Muzeum Ziemi Rawickiej. Prawdopodobny czas powstania tego widoku szacowany jest na początek XVIII w. Jako uzasadnienie datacji miedziorytu historycy podawali, że widok Rawicza pochodzi sprzed spalenia miasta 18 lipca 1707 roku, kiedy to miasto zostało doszczętnie zniszczone.

  Czytaj więcej...Rawicz, jeden z młodszych grodów w Wielkopolsce, należy do tych miast, które mają bogate i dobrze zachowane archiwalia z początków swego istnienia. Są one przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Wśród rękopiśmiennych dokumentów dotyczących Rawicza oraz rawickich cechów, w tym także Bractwa Kurkowego, jest akt lokacyjny grodu wydany przez Władysława IV oraz dokument pański Adama Olbrachta z Przymy Przyjemskiego i znajdują się dziesiątki dokumentów właścicieli miasta regulujące wiele spraw mieszkańców i warunków działalności poszczególnych cechów.

  Czytaj więcej...Z ponad 2 letnim poślizgiem rawiccy filateliści przeprowadzili „zamrożone przez covid” obchody 65-lecia Koła PZF w Rawiczu. Impreza miała się odbyć 23 marca 2020 r., ale z uwagi na obostrzenia pandemiczne w tamtym terminie nie mogła być zrealizowana. W 2020 r. Polski Związek Filatelistów obchodził 70-lecie istnienia. Te dwie rocznice Koło PZF w Rawiczu obchodziło teraz jednocześnie.

  Czytaj więcej...Poniżej treść artykułu, jaki ukazał się 25 września 1938 r. w 438 numerze „Kuriera Poznańskiego” na stronie 10., opisujący Rawicz pod koniec dwudziestolecia międzywojennego widziany oczami redaktora z Poznania.

  Czytaj więcej...W Ratuszu odbył się benefis Henryka Pawłowskiego. Można powiedzieć, że jakby podobny do poprzednich, ale zawsze w nowej scenerii z poetycką opowieścią Henryka, poety i fotografika.  Tym razem opowieść była o zabawie, najpierw sztuką słowa, a potem także i obrazem - fotografią poetycką, która już trwa od pięćdziesięciu lat. Spektakl jednego aktora był związany z promocją kolejnego tomiku wierszy pt. „Escape”.

  Czytaj więcej...

  Dzisiaj rano, 24 lutego, tak niespodziewanie zmarła Aleksandra Ciąder-Hajnce, radna i członkini Zarządu Powiatu Rawickiego. Pogrążonej w bólu rodzinie i bliskim Śp. Aleksandry składam kondolencje.

  Czytaj więcej...

  Miesiąc temu zamieściłem biogram Friedricha Wilhelma Hippaufa, napisany przez Carla Giese, który został umieszczony w folderze wydanym z okazji zjazdu nauczycieli prowincji poznańskiej w 1909 r. w Rawiczu. C. Giese korzystał z autobiograficznego wspomnienia, napisanego przez F.W. Hippaufa, wydanego w 1873 r. z okazji 50-lecia jego działalności edukacyjnej w Rawiczu. Ponieważ biogram napisany przez C. Giese dla uczestników zjazdu jest wyborem tylko niektórych fragmentów z autobiografii, dlatego postanowiłem przetłumaczyć całą broszurę F.W. Hippaufa z 1873 r.

  Czytaj więcej...

  Tym razem do tłumaczenia wziąłem tekst sprzed stu dziewięciu lat, będący swojego rodzaju „czytanką historyczną” o początkach Rawicza, autorstwa Heinricha Weissa, rektora w Rawiczu. Jak na wstępie swej pracy wyjaśnia sam autor opracowania historycznego, „czym innym jest pisanie kroniki miejskiej, a czym innym uczynienie takiej lokalnej historii przystępną dla mieszkańców lub dzieci mieszkańców, zwłaszcza tych ostatnich”.

  Czytaj więcej...

  Aby uzupełnić temat rawickiej oświaty, opisany we wcześniej zamieszczonych materiałach, przedstawiam tekst, jaki został opublikowany w numerze 2 z 1939 r. w Kronice Miasta Poznania, w artykule pt.: „Przeniesienie Seminarium Nauczycielskiego z Poznania do Rawicza 1874 r.”, autorstwa Józefa Pawłowczaka[*]. Wnioski wypływające z analizy treści artykułu są interesujące i potwierdzają postrzeganie Rawicza w XIX w. jako miasta o dominującej narodowości niemieckiej.

  Czytaj więcej...

  Jako ciekawostkę prezentuję tłumaczenie z języka niemieckiego tekstu petycji "Komitetu do spraw nabycia probostwa katolickiego i domu szkolnego" z 1857 r. A więc z czasu, gdy w Rawiczu nie było jeszcze parafii katolickiej. 13 stycznia 1837 r. ks. abp Marcin Dunin powołał w ramach parafii łaszczyńskiej "Wikariat Rawicki" obejmujący Rawicz, Dębno Polskie, Masłowo, Sierakowo i Szymanowo. 21 marca 1867 r. ks. abp Mieczysław Ledóchowski podniósł Wikariat do godności samodzielnej parafii. Dopiero w latach 1900-1902 wybudowano kościół parafialny, konsekrowany 5 maja 1907 r. przez bpa Edwarda Likowskiego p.w. Zwiastowania N.M.P.