Slide item 1

Panorama Rawicza

widok na centrum Rawicza
od strony zachodniej

Panorama Rawicza od zachodu
Slide item 2

Widok na centrum Rawicza

widok na centrum Rawicza
od strony południowo-zachodniej

Widok na centrum Rawicza
Slide item 3

Widok na centrum Rawicza

widok na centrum Rawicza
w obrębie plant

Widok na centrum Rawicza
Slide item 4

Panorama Rawicza

widok Rawicza
od południowego wschodu

Panorama Rawicza
Slide item 5

Panorama Rawicza

widok na Rawicz
od północnego wschodu

Panorama Rawicza
Slide item 6

Panorama Rawicza

widok na Rawicz
od wschodu

Panorama Rawicza
Slide item 7

Centrum Rawicza

widok na Rynek
i Ratusz od frontu

Panorama Rawicza
Slide item 8

Panorama Rawicza

widok na Rawicz
od południowego wschodu

Panorama Rawicza
Slide item 9

Panorama Rawicza

widok na centrum
od południowego zachodu

Panorama Rawicza
Slide item 10

Panorama Rawicza

widok na Osiedle Sienkiewicza
od zachodu

Osiedle Sienkiewicza

Inwestycje zrealizowane w 2011 roku w gminie Rawicz. Poniżej prezentowane zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych jest odpowiedzią na pytanie, co burmistrz zrobił w gminie Rawicz w 2011 roku?

Inwestycje drogowe

1. Rozbudowa ul. Wiatracznej na Osiedlu Sarnowa w Rawiczu wraz z odwodnieniem. Wybudowano nawierzchnię, chodniki i odwodnienie na długości 204,3 mb.

Poniesione wydatki wraz z nadzorem– 322.968,98 zł.

2. Przebudowa ulic: Łabędziej, Malinowej, Wiśniowej i Morelowej w Sierakowie wraz z odwodnieniem. Łączna długość wybudowanych ulic – 437,86 mb.

Poniesione wydatki wraz z nadzorem– 584.077,65 zł.

3. Przebudowa ulicy Staszica w Rawiczu wraz z odwodnieniem. Zmodernizowano ulicę na długości 227 mb.

Poniesione wydatki wraz z nadzorem– 159.798,15 zł.

4. Przebudowa ul. Krótkiej w Sierakowie wraz z odwodnieniem. Wybudowano drogę wraz z odwodnieniem o długości 149 mb.

Poniesione wydatki wraz z nadzorem– 209.900,67 zł.

5. Rozbudowa ul. Żwirowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Wybudowano:
- nawierzchnię z chodnikami na długości 402,42 mb,
- miejsc postojowych 96 szt.,
- oświetlenie uliczne (w tym 19 sztuk słupów oświetleniowych wraz z 22 oprawami oświetleniowymi).

Poniesione wydatki wraz z nadzorem– 2.131.226,20 zł.

6. Przebudowa Placu Kowalskiego oraz ul. Simoniego w Rawiczu wraz z odwodnieniem. Łączna długość wybudowanych dróg z chodnikami 331,42 mb.

Poniesione wydatki wraz z nadzorem– 446.314,77 zł.

7. Rozbudowa drogi gminnej Rawicz - Folwark - Kąty - Dębno Polskie, na odcinku od torów kolejowych do drogi krajowej nr 5 wraz z odwodnieniem. Wybudowano:
- drogę poza miejscowością o długości 988 mb,
- drogę przez wieś z chodnikami długości 366 mb,
- sieć wodociągową o długości 397 mb.

Poniesione wydatki wraz z nadzorem– 2.134.038,16 zł,

w tym 821.720,00 zł było dofinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego z wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Inwestycje drogowe wykonane ze środków funduszu sołeckiego

1. Dąbrówka – budowa chodnika. Chodnik i zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm - 64,26 m2.

Poniesione wydatki – 8.149,88 zł.

2. Konarzewo – budowa chodnika. Chodnik z kostki brukowej betonowej o gub. 8 cm - 30,70 m2.

Poniesione wydatki – 4.999,95 zł.

3. Słupia Kapitulna (ul. Kurza) – budowa chodnika. Chodnik i zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej o gub. 8 cm - 119,12 m2.

Poniesione wydatki – 9.999,72 zł.

Inwestycje drogowe wykonane w ramach bieżącego utrzymania

Zielona Wieś - utwardzenie drogi wewnętrznej (w kierunku „Rancza”). Zakup i ułożenie płyt drogowych YUMBY o wymiarach 100x75x12,50 mm, w ilości 633 szt., tj. 474,75 m2.

Poniesione wydatki – 34.999,99 zł.

Inwestycje oświetleniowe

1. Budowa oświetlenia ul. Dożynkowej w Sierakowie. Ustawiono 14 słupów z oprawami i siecią zasilającą.

Wartość – 62.072,57 zł.

2. Budowa oświetlenia ul. Rzeźnickiej w Rawiczu. Ustawiono 2 słupy z oprawami i siecią zasilającą.

Wartość – 14.177,10 zł.

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ugodzie. Ustawiono 5 słupów z oprawami i siecią zasilającą.

Wartość – 27.308,18 zł.

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonej Wsi. Ustawiono 1 słup z oprawą i doprowadzono sieć zasilającą w rejonie „Rancza”.

Wartość – 6.517,34 zł.

5. Rozbudowa oświetlenia ul. Wiśniowej w Sierakowie. Ustawiono 1 słup z oprawą i siecią zasilającą.

Wartość – 5.900 zł.

Inwestycje wodno - kanalizacyjne

1. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej pod-rawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo. Zakończono realizowaną od 2009 r. inwestycję, w ramach której wybudowano:
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 16.892,5 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 3.974 mb,
- sieć wodociągową o długości 237,35 mb,
- przyłączy do kanalizacji 533 szt.

Wartość całej inwestycji – 9.972.894,06 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – 4.846.770,88 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Szczęśliwej w Szymanowie. Zakończono rozpoczętą w 2010 r. inwestycję, w ramach której wybudowano:
- sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 864,35 mb (35 przyłączy),
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości 802 mb (36 przyłączy).

Wartość inwestycji – 583.006,60 zł.

Inne inwestycje, współfinansowane ze środków zewnętrznych

1. Zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego „Sołecki zakątek” w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej.

     Wartość inwestycji – 199.804,94 zł. Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 41.437,62 zł.

2. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z adaptacja istniejącego budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu – Sarnowa z programu „Moje Boisko ORLIK 2012”.

     Wartość inwestycji – 1.299.609,45 zł. Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000 zł i z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000 zł.

3. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z adaptacją istniejącego budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi z programu „Moje Boisko ORLIK 2012”.

            Wartość inwestycji – 1.243.696,17 . Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000 zł i z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000 zł.