Inwestycje zrealizowane w 2012 roku w gminie Rawicz. Poniżej prezentowane zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych jest odpowiedzią na pytanie, co burmistrz zrobił w gminie Rawicz w 2012 roku?

Inwestycje drogowe

1. Budowa chodnika w Łaszczynie, od kościoła w kierunku starej szkoły. Wybudowano chodnik o długości 310 m, poniesione wydatki wraz z nadzorem – 50.086,82 zł.

2. Budowa chodnika w Słupi Kapitulnej, w kierunku na Piaski. Wybudowano chodnik o długości 500 m, poniesione wydatki wraz z nadzorem –79.187,40 zł.

3. Budowa parkingu przy ul. Mikołajewicza. Wybudowanoparking z 10 miejscami postojowymi o łącznej powierzchni 728 m2, poniesione wydatki wraz z nadzorem – 39.661,35 zł.

4. Rozbudowa ul. Wzgórze w Sierakowie wraz z odwodnieniem. Wybudowano drogę o długości 432 mwraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową, poniesione wydatki wraz z nadzorem – 849.024,57 zł.

5. Rozbudowa ul. Leśnej w Sierakowie wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Przyjemskiego do ul. Zielonej. Wybudowano drogę o długości 275,86 mwraz z chodnikami i kanalizacją deszczową, poniesione wydatki wraz z nadzorem – 609.044,25 zł.

6. Przebudowa ul. Długiej. Wybudowano drogę o długości190 mwraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, poniesione wydatki wraz z nadzorem – 551.906,99 zł.

Montaż separatora węglowodorów na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w Sierakowie (piaskownik). Przy piaskowniku zamontowany został separator produktów ropopochodnych o przepustowości 140 dm³/min, poniesione wydatki – 76.803,06 zł.

Inwestycje drogowe z funduszu sołeckiego

Przebudowa chodnika w Słupi Kapitulnej (przy ul. Kurzej). Wykonano nawierzchnię chodnika na pow. 104,88 m², poniesione wydatki – 9.839,12 zł.

Przebudowa chodnika w Dąbrówce. Wykonano nawierzchnię chodnika na pow. 80,60 m², poniesione wydatki – 8.426,73 zł.

Przebudowa chodnika w Konarzewie. Wykonano nawierzchnię chodnika na pow. 47,80 m², poniesione wydatki – 4,997,49 zł.

Zakup kostki brukowej i krawężnika na budowę chodnika w Izbicach. Zakupiono 206,20 m² kostki brukowo-betonowej „HOLLAND” i 115 mb krawężnika betonowego, poniesione wydatki – 9.252,00 zł.

Inwestycje oświetleniowe

Szymanowo, ul. Kowalikowa – 4 słupy z oprawami, linia kablowa 171 m – wartość 19.904,28 zł.

Dębno Pololskie, ul. Chłopska – 1 słup z oprawą, szafka i 10 m linii kablowej – wartość 5.322,47 zł.

Debno Polskie, ul. Ludowych Zespołów Sportowych – 3 słupy z oprawami, szafka, 123 m linii kablowej – wartość 14.728,96 zł.

Słupia Kapitulna - 2 słupy z oprawami, szafka, 115 m linii kablowej – wartość 13.359,74 zł.

Zielona Wieś – 2 słupy z oprawami, szafka, 109 m linii kablowej – wartość 13.828,46 zł.

Ugoda – 2 słupy z oprawami, 109 m linii kablowej – wartość 10.051,10 zł.

Łąkta – 2 słupy z oprawami, 1 oprawa, szafka, 115 m linii kablowej – wartość 14.817,78 zł.

Załęcze – 2 słupy z oprawami, szafka, 70 m linii kablowej – wartość 10.110,65 zł.

Łaszczyn – oprawa na istniejącym słupie – wartość 818,20 zł.

Żołędnica – oprawa na istniejącym słupie – wartość 818,20 zł.

Konarzewo – oprawa na istniejącym słupie – wartość 857,90 zł.

Inwestycje wodno – kanalizacyjne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Dębnie Polskim - etap I kontynuacja z 2010 r. Wybudowano:
- sieć kanalizacji sanitarnej – 3.937,45 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej – 2.285,20 mb,
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej – 82 szt.

Wartość inwestycji – 3.284.020,60 zł, w tym dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013 w wysokości 1.365.355,85 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Dębnie Polskim - etap II. Zadanie realizowane przez ZWiK. Wybudowano:
- sieć kanalizacji sanitarnej – 2.410,98 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej – 1.385,02 mb,
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej – 95 szt.

Wartość inwestycji 1.156.587,18 zł, w tym dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013 w wysokości 804.410,21 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Masłowie (droga boczna od Wrzosowej). Zadanie realizowane przez ZWiK. Wybudowano:
- sieć kanalizacji sanitarnej – 154,95 mb i 7 przyłączy,
- sieć kanalizacji deszczowej – 99,95 mb,
- sieć wodociągowa – 151,3 mb i 7 przyłączy.

Wartość inwestycji 68.044,91 zł.

Inne inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach. Wartość inwestycji – 800.515,63 zł. W tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013 w wysokości 245.523,83 zł.

Żylice – realizacja projektu „Wieś z jajem”. Wartość inwestycji – 198.524,19 zł. W tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013 w wysokości 44.830 zł.